Препоръки на почетното консулството

218

Това, което ни тревожи като хора, е страхът от неизвестното, също като с новият вирус COVID-19. В момента сме изправени пред пандемична ситуация, от която трябва да намерим начин да излъчим победители. В момента сме изправени пред пандемична ситуация, от която трябва да намерим начин да излезем победители.

Почетното консулство на Република България в Плоещ, като институция, осъзнава значението на здравето на бизнес партньорите, както и на служителите или сътрудниците, така реалността от последните дни ни подтиква все повече да преоткриваме предимствата на дигитализацията.

В резултат на решенията, взети от национални и международни органи, сътрудниците, компаниите и държавните институции прибягнаха до мерки, предназначени да предотвратят разпространението на вируса COVIS-19,следователно дейността на Почетното консулство на Република България в Плоещ ще бъде достъпна само онлайн от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. – до нови разпоредби в завсимост настоящата ситуация.

Предвид икономическия контекст между Румъния и България и тесните връзки по отношение на туризма, износа или  вноса през тези дни, много компании ще бъдат засегнати, както големи, така и малки, в резултат на ефектите на COVID-19 – в контекста, в който търговията между двете страни през 2017 г. достигна стойността от 4,31 милиарда евро, увеличение с 11% в сравнение с 2016 г.

През 2018 г. общият обем на търговията с Румъния с България нараства с 6,15%, с дял от 2,99% в общата външна търговия на Румъния. Румънският износ се увеличи с 4,91%, покачване с 3,25%, на 6 място, а вносът на български продукти се увеличи с 7,37%, покачване  – с 2,78%, на 12 място. 

Основните изнесени стоки са: минерални продукти – горива, обикновени метали и изделия произведени от тях, електрически машини и оборудване, хранителни продукти, продукти от химическата промишленост, а като вносни продукти са: електрически машини, уреди и оборудване, зеленчукови продукти, химикали, обикновени метали и метални изделия и хранителни продукти. 

През първите 7 месеца на 2019 г. двустранните борси нараснаха с 8,19% в сравнение със същия период на миналата година (покачване 3,06). Износът е нараснал с 5,32% (покачване 3,31), а вносът нараства с 11,04% (покачване 2,86).Търговският баланс благоприятства България с 87,02 милиона евро.

Данни, достъпни на Министерството на икономиката, енергетиката и бизнес средата тук.

Препоръките на консулството за компании относно новите мерки, предприети от властите:

 1. Уверете се, че имате план за непрекъснатост на бизнеса, стига той да може да работи онлайн или дистанционно, ако графикът на персонала трябва да бъде сменен.
 2. Ограничете или отменете своите командировки, както и обучения или други конференции, включващи повече от 50 души.
 3. Дезинфекцирайте и информирайте служителите си за причините и последиците, които COVID-19 може да донесе или вече ги е довел до вашия бизнес и семействата ви.
 4. Редовно почиствайте всички повърхности, с които други външни лица или служители влизат в контакт.
 5. Използвайте защитни маски, когато работите с обществеността.

Препоръки на консулството относно разпространението на COVID-19:

 1. Избягвайте контакт с всеки, който е боленили има симптоми на настинка или грип.
 2. Почистете и дезинфекцирайте повърхностите, с които влизате в контакт;
 3. Не използвайте пари или други предмети, без да са почистени и дезинфекцирани. 
 4. Покрийте устата и носа си при кихане или кашляне;
 5. Мийте редовно ръцете си в продължение на 20 секунди със сапун и вода;
 6. Не докосвайте с ръцете си лицето, очите или носа, без да бъдете дезинфекцирани;
 7. Ако имате симптоми, моля, разговаряйте с най-близкия лекар;
 8. Не излагайте на опасност здравето на други хора, ако знаете, че е възможно да сте били в контакт с лица, заподозрени за COVID-19. 
 9. Избягвайте претъпканите пространства и спазвайте разстояние от най-малко 1,5 м с другите хора.
 10. Уважавайте другите хора като ги предпазвате, стойте си у дома и избягвайте разпространението на COVID-19.

Като се има предвид, че все повече държави са решили временно да затворят границите си, включително Румъния и България, в случай, че имате информация или можем да ви бъдем полезни с подробности относно всички притеснения, които имате към настоящата ситуация, моля, не се колебайте да се свържете с нас онлайн или по телефон, а ние ще направим всичко възможно, за да бъдем на ваше разположение!

С уважение,

Почетно Консулство на Република България в Плоещ