Българска и румънска образователни системи

245

Като граждани на ЕС вашите деца имат право да посещават училище във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани. Те имат право да бъдат записани заедно с ученици от тяхната възрастова група в клас на същото ниво като в тяхната страна независимо от езиковите им умения. Достъпът до висше образование също е равноправен.

Задължителното образование в България е от 5 до 16 годишна възраст, а в Румъния от 6 до 17.

Общественото училищно образование в Румъния до задължителната възраст е безплатно.

Подробно сравнение на двете образователни системи, както и допълнителна информация, можете да намерите в Справочника за българи в Румъния.