Престой и гражданство

284

Aко пребивавате над 3 месеца в Румъния, трябва да се регистрирате в Главния инспекторат за имиграция и да получите Удостоверение за регистрация (издава се на момента) или Карта за пребиваване. Тези документи съдържат вашия румънски CNP (Codul Numeric Personal, Личен Цифров Код – 13 цифри), който ви идентифицира за данъчни, осигурителни и други цели. При престой над 5 години можете да поискате Карта на постоянно пребиваващ.

Не оставяйте в къщи Удостоверението за регистрация и личната си карта или паспорт, носенето им е задължително и при проверка можете да бъдете глобени.

Румънско гражданство се предоставя при поискване, ако докажете законно  пребиваване в Румъния най-малко 8 години, или 5 години при брак с румънски граждани, и възможност за издържане.

Децата от смесени бракове могат да придобият румънско гражданство, независимо къде са родени, ако единият от родителите е румънски гражданин.

Румънското гражданство се придобива също при осиновяване или от ненавършилите 18 години лица, чиито родителите получат румънско гражданство.

Българите в Румъния имат право на свободно участие в обществения, асоциативен и политически живот, на равноправни начала с румънските граждани

Подробна информация по темата можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.