Семейство

251

Румънският граждански кодекс регулира семейните отношения и определя семейството като „брак между съпруг и съпруга, основан на равноправието между тях и на правото и задължението им да осигуряват отглеждането и образованието на децата си”.

Актуалното румънско законодателство признава единствено гражданския брак, не предвижда граждански съюзи между лица от противоположен или същ пол, нито бракове между лица от същия пол, като не признава сключените или договорени в чужбина подобни съюзи или бракове.

Новородените се регистрират непосредствено след раждането, като в Удостоверението за раждане се посочва и личния цифров код (CNP – codul numeric personal). Консулската служба в Букурещ може да издаде български акт за раждане на основание на румънското удостоверение за раждане.

Децата от смесени бракове могат да придобият румънско гражданство, независимо къде са родени, ако единият от родителите е румънски гражданин.

Подробна информация по темата (намиране на жилище, деца, родителска отговорност, помощи за семейството, развод, издръжка, смърт) можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.