Българо-румънски семинар „B-DIGITAL” 26 октомври 2019

218

Търговско-промишлената палата на област Прахова в град Плоещи, Румъния, бе домакин на българо-румънския семинар B-Digital, организиран съвместно с Почетното консулство на България в Плоещ и Търговско-икономическата служба към Посолството на България в Румъния.

Семинарът събра български и румънски фирми с сферата на информационните технологии, от една страна, и индустрията – от друга, с цел обсъждане, представяне и установяване на бизнес отношения в следните сектори: ИТ услуги и продукти за индустрията, системи за автоматизация, електронна търговия и плащания, дигитализация, киберсигурност, мрежова инфраструктура, роботика, иновации и др.

Семинарът бе открит от Президента на ТПП Аурелиан Гогулеску с кратко въведение за историята на сътрудничеството между Камарата и Република България. Сред присъстващите бяха:Ивайло Маринов, първи секретар и ръководител на Търговско-икономическата служба към българското посолството, Росен Русев, Почетен консул на България в Плоещ, български и румънски фирми, Асоциациата на българските производители на софтуер Баском и др.

След семинара бе организирата специална B2B сесия, където фирмите взаимодействаха индивидуално, за установяването на нови канали на сътрудничество.

ПОКАНА B Семинар B Digital Romania – България