Данъци

281

Компетентният орган за данъци и такси е Министерството на обществените финанси.

Посочените в раздела връзки са от неговия сайт.

Акцизи:

Ако произвеждате или търгувате с акцизни стоки (алкохол, алкохолни напитки, енергийни продукти, електроенергия, тютюневи изделия), можете да се запознаете с правилата за подлежащите на акцизи стоки и плащането на акцизи.

ДДС:

Въпреки че ДДС-то се начислява в целия ЕС, всяка страна сама определя своите ставки. В Румъния ДДС (TVA) ставките са: 19%, 9% и 5%, в зависимост от вида стока или услуга, предоставени в страната.

Корпоративен данък:

Корпоративен данък, или данък върху печалбата на предприятията, се плаща от различните видове дружества, клубове, кооперации и неперсонифи-цирани сдружения върху печалбата от развиваната стопанска дейност. Ставката в Румъния е 16%.

Допълнителна информация можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.