Финансиране

296

В Румъния можете да кандидатствате за достъп до европейско финансиране чрез местните банкови или кредитни посредници .

Финансирането от ЕС е достъпно за всички видове компании от всякакъв мащаб и сектор, включително предприемачи, стартиращи предприятия, микро компании, малки, средни и големи предприятия.

Предлага се широк спектър от финансиране: бизнес кредити, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Освен европейски, съществуват и румънски държавни схеми за подпомагане на инвестициите за насърчаване на регионалното развитие .

Повече информация по темата (линкове, плащания, счетоводни разпоредби и др.) можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.