Командировка

237

Командированите служители запазват трудовите и социално-осигурителни отношения с изпращащия работодател, като в същото време могат да се ползват от условията на труд, уточнени в румънското законодателство, ако същите са по-благоприятни.

Важно: Приемащата румънска фирма е задължена по закон да уведоми писмено Инспекцията по труда за началото на дейност на командирования служител, поне един работен ден предварително. В противен случай подлежи на глоби от 5000 леи до 9000 леи.

Данък върху дохода: Ако сте командирован за по-малко от 6 месеца годишно, плащате данък върху дохода единствено в България.

Повече информация по темата (социално и здравно осигуряване на командировани, образец на Командировъчна заповед и т.н.) можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.