Пенсия

200

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях,  които ви дават право на пенсия след навършване на законната пенсионна възраст за съответната страна.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

За да получите пенсия за старост в Румъния (Pensia pentru limită de vârstă)  трябва да сте навършли пенсионната възраст (65 години за мъжете, 60 години и 9 месеца за жените към 2019) и да имате минимален осигурителен период от 15 години.

От 1ви септември 2019 г. минималната социална пенсия е 704 леи. Пенсията се облага с данък при суми над 2000 леи.

Повече информация по темата (държавни и частни пенсионни фондове, общи и особени условия на пенсиониране) можете да намерите в Справочника за българи в Румъния”.