Потребителски права

222

Като потребител имате право да върнете стока или да откажете услуга в срок от 14 дни, без да е необходимо да посочите причина или основание за решението си.

В Румъния гаранционният срок е две години за стоки, които имат дефекти или които не изглеждат или не работят по начина, посочен в реклама, етикет или упътване. Гаранцията може да бъде по-кратка за стоки с по-малък срок на годност. За стоки втора употреба гаранцията е до една година.

Потребителят може да предяви правата си в срок от два месеца, от момента на забелязване на дефекта. Задължението за доказване на дефекта зависи от датата на доставяне на стоката: до 6 месеца след покупката задължението е от страна на продавача, след това – на купувача. Дефектната стока се заменя или поправя до 15 дни, в противен случай се възстановява платената сума.

Допълнителна информация за правата ви на потребител в Румъния, на английски и румънски език, можете на намерите на сайта Европейския потребителски център за Румъния.