Признаване на квалификации

206

Признаването и проверката за еквивалентност на български дипломи за средно и висше образование в Румъния се извършва от CNET (Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor). Дипломите за средно образование се признават от териториалните училищни инспекторати .

Ако завършеният в България висш курс на обучение има еквивалент в Румъния, то признаването на областта или специалността е автоматично.

Горепосочените процедури важат както за продължаване на обучението, така и за достъп до пазара на труда.

Повече информация и линкове можете да намерите вСправочника за българи в Румъния”.