Учебни заведения

187

На сайта на Министерството на националното образование ще намерите пълна и подробна информация за всички степени на училищно и висше образование, училищна мрежа, програми, норматива и т.н.

Сайтът www.studyinromania.gov.ro ще ви помогне да се ориентирате за видове програми, процедури и срокове, касаещи висшето образование.

Българските студенти в Румъния могат да кандидатстват за стипендия на равни начала с румънските граждани. Ако обучението по избраната специалност е на румънски език, трябва да докажете владеенето му. Можете да участвате в подготвителните курсове по румънски език, организирани от акредитирани висши заведения.

Повече информация можете да намерите в Справочника за българи в Румъния.