Установяване на бизнес

292

Като гражданин на ЕС, в Румъния имате право да започнете свой собствен бизнес (като фирма или упълномощено физическо лице – PFA), както и да учредите филиал на регистрирана в ЕС фирма.

Регистрираните в България фирми за търговска дейност или услуги биха могли да предлагат стоките и услугите си в Румъния без необходимост от учредяване на фирма или филиал. Проверете предварително дали това е възможно и какви формалности са необходими за това в Търговския регистър.

Единното звено за контакт, част от електронната национална система, ще ви помогне да се ориентирате за различните видове фирми, техните преимущества и недостатъци,  приложимата законова рамка, както и за различните бизнес аспекти.

Националният търговски регистър, от своя страна, ви предоставя пълна информация, на английски и румънски език, за създаване, промяна и ликвидация на фирми от физически или юридически лица, свързаните с това процедури, формуляри и такси. Документите за учредяване могат да бъдат подадени и онлайн.

Повече информация можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.