За нас

Росен РУСЕВ

Почетен консул

Петра Петрова

Съветник Почетен консул

Флорентина Русев

Комуникация и маркетинг

Миглена Алексиева

Асистент

Консулство

Откриването на Почетното Консулство на Република България в Плоещ (на 22 юни 2016г.) и неговите действия свързани с мястото му в бизнес средата на Румъния през първите шест месеца от работа, генерира през 2017г. една много по-голяма експозиция за политическо-дипломатическото отношение между Румъния и Република България, като държави съседки и партньори на ЕС и НАТО, както и Почетния консул, възприеман от икономическите и финансовите среди като вектор за растежа на търговията, но също такаподкрепа за взаимно подкрепящите действия между публичните органи в двете страни (особено в областта на физическото и личното здраве).

ОБЛАСТ НА

ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ

Консулството обхваща следните райони: Прахова (Prahova) и Дъмбовица (Dâmbovița) (окръг за развитие на Южна Мунтения), Бузъу (Buzău) (окръг Юго-изток), и Брашов (Brașov) (централен окръг). Това покритие предлага големи възможности поради факта, че Брашов и Плоещ са най-големите градове в съответните райони (във втория се намира консулството, на разстояние от само 60км. от столицата Букурещ).

Можем ли да ви помогнем с нещо?